Metodinė savaitė pradinėse klasėse

Pradinių klasių

2017 m. kovo  27-31 d. d.

RENGINIŲ PLANAS

 

"Norėdamas aptikti šaltinį,  turi judėti prieš srovę- į priekį“.                                                        

                              Jonas Paulius II                                                                                    

Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio dalyviai

Data

Laikas

Vieta

Atsakingas mokytojas

1

Lenkų kalbos olimpiados I etapas

3-4 klasių atstovai

2017-03-27

9.50-10.35

216 kab.

J.Kordecka

2

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lenkų (gimtosios) kalbos olimpiada. II etapas (miesto mastu)

3-4 klasių atstovai

2017- 03-29

9.50-10.35

112 kab.

I.Šostak

J.Stankevič

3

Vilniaus miesto X lenkų mokyklų 4 klasių mokinių diktanto konkursas "Ortografijos šalyje" (miesto mastu)

 

4 klasių atstovai

2017- 03-29

9.50-10.35

107 kab

I.Šostak

T. Kuftina

4

Atvira integruota matematikos ir pasaulio pažinimo pamoka 4 kl. "Pavasario išdaigos" (miesto mastu)

4 c klasė

2017- 03-29

9.50-10.35

206 kab.

A.Autuch

5

Atvira lenkų kalbos pamoka 3 kl. "Kalbos dalis pažinau ir pratimus atlikau"(miesto mastu)

3 d klasė

2017- 03-29

9.50-10.35

222 kab.

K.Jacevičienė

6

Atvira integruota lenkų kalbos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka 2 kl. "Pavasario nuotykiai" (miesto mastu)

2 klasė

2017- 03-29

9.50-10.35

122 kab.

A.Narkevič

7

Vaidinimas  "Gimtadienio dovana"

Būrelis „Wiercipięty“

2017- 03-30

 

Aktų salė

A.Judicka,

T. Moisevič

8

Koncertas "Metų laikai"

Būrelis „Fantazija“

2017- 03-31

 

Aktų salė

J.Stankevič

9

Kūrybinių  darbų paroda "Iliustruojame eilėraščius"

2 a,b  klasės

2017- 03-27

 

Koridorius prie muzikos kab.

K.Kalitkevič,

 T. Kuftina

10

Dailės darbų paroda "Pavasario grožis"

2 d,c klasės

2017- 03-27

 

Koridorius prie šokio salės

I.Romanovska,

B.Chmurec

11

Skaitymo konkursas "Mėgstu skaityti"

2 klasės

2017- 03-28

 

122 kab.

A.Narkevič

 

12

Viktorina "Ką žinau apie knygas"

2 klasės

2017- 03-30

 

122 kab.

A.Narkevič

 

13

Praktinis užsiėmimas "Pažįstu knygų herojus"

2 klasės

2017- 03-31

 

122 kab.

A.Narkevič

 

14

Raiškiojo skaitymo konkursas "Kas snaudžia knygoje?"

3klasės

2017- 03-31

 

207

T.Moisevič

15

Mokomės  ortografijos ir sportuojame

3d, 4a klasės

2017- 03-27

 

Mažoji salė

K. Jacevičienė,

L.Šulska

16

Sporto varžybos "Stiprūs, vikrūs ir linksmi"

3b,c

2017- 03-28

 

Mažoji salė

J. Staševska,

T. Moisevič,

17

Pasaulio pažinimo viktorina "Pavasaris bunda"

3b

2017- 03-27

 

216 kab.

J.Staševska

18

Kūrybinių darbų paroda "Mėgstamiausios knygos viršelis"

4a,d, 3d klasės

2017- 03-27

 

II aukšto koridorius

L.Šulska,

N.Grib,

K. Jacevičienė

19

Pasaulio pažinimo viktorina "Pasaulis aplink mus"

4a, d klasės

2017- 03-31

 

219 kab.

L. Šulska,

N.Grib

20

Sporto varžybos "Rośnij zdrowo, na sportowo"

4b,c ir spec. klasės

2017- 03-30

 

Mažoji salė

I.Venckevič,

A.Autuch,

K.Grodz

21

Kūrybinių darbų paroda "Ateities Vilnius- 2017"

"Spindulėlis"

 

 

Vilniaus darželis „Geniukų kalvė“

S.Gicevič,

22

Tarptautinis dailės konkursas „Wielkanocna karta“

"Spindulėlis"

 

 

Plock, Lenkija

S.Gicevič,

23

Respublikinė kūrybinių darbų ir fotografijų paroda „Plauk žuvytėlę, tyram vandenėly“

"Spindulėlis“

 

 

Klaipėdos lopšelis- darželis „Boružėlė“

S.Gicevič,

24

Ekologinis projektas „Žemės diena“

0 klasės

 

 

I a. koridorius

I.Pometko, I.Gintovt, S.Gicevič

25

Dailyraščio konkursas „Jau pavasaris ateina

1 klasės

2017- 03-27

 

208 kab.

A.Stankevič T.Černiavska,, H. Marcinkevič, H.Šapelienė B.Masiulienė

26

Išvyka į planetariumą

1 klasės

2017- 03-30

 

 

A.Stankevič T.Černiavska,, H. Marcinkevič, H.Šapelienė B.Masiulienė

27

Dalyvavimas tarptautiniame dailės konkurse „Kartki z historii Polski“I etapas

"Spindulėlis“,

1-4 ir spec. kl.

2017- 03-30

 

Mokyklos koridoriuje

S.Gicevič, pradinių ir spec. kl. m-jos

28

Dalyvavimas tarptautiniame dailės konkurse „Kartki z historii Polski“ II etapas

"Spindulėlis“,

1-4 ir spec. kl.

2017- 03-31

 

Balstogėje, Lenkijoje

S.Gicevič, pradinių ir spec. kl. m-jos

29

Lenkų filmų diena

1-4 ir spec. kl.

2017- 03-31

 

 

Pr.kl.m-jos