Medijų raštingumo ugdymas

Naujienos

Gegužės ir birželio mėnesiais mūsų progimnazijos mokiniai anglų kalbos pamokose bei klasės valandėlėse tęsė dalyvavimą Europos Sąjungos finansuojamame projekte Media Lab Erasmus + KA2 „Media Lab for Bridging Cross-Border Gaps, kurio tikslas padėti sukurti inovatyvius medijų raštingumo ugdymo įrankius, atrasti priemones ir būdus jaunimo medijų raštingumo lygiui kelti. Projekto koordinatorius yra Nacionalinė švietimo agentūra.
Šį kartą mokiniai susipažino su projekto metu parengta metodine medžiaga. Klasės valandėlių metu 7b mokiniai nagrinėjo sukurtas pateiktis, dalyvavo dirbtuvėse, grupėmis kūrė minčių žemėlapius minėta tema. 7a, 7b, 7c ir 7d klasių mokiniai projektą tęsė anglų kalbos pamokose, kurių metu išmoko reikiamą žodyną, kūrė minčių žemėlapius, kryžiažodžius ir pristatymus apie grėsmes, naudojant medijas. 8b ir 8c klasių mokiniai gilino žinias apie žiniasklaidą ir inovatyvius žodžių debesis, susijusius su duota tema. Pagrindinis užsiėmimų tikslas buvo ugdyti įvairiapusius informacinių ir ryšių technologijų bei įvairių medijų naudojimo įgūdžius.

Nadežda Rusecka
Malgožata Vasilevska