Medijų raštingumas ir nuotolinis mokymas

Naujienos

Nuotolinis mokymas glaudžiai susijęs su informacinėmis ir kompiuterinėmis technologijomis. Norint jomis tinkamai naudotis būtinas yra medijų raštingumas – mokėjimas suvokti mus supančias medijas, gebėjimas tinkamai elgtis su informacija. 7b, 8b ir 8c klasių mokiniai buvo pakviesti dalyvauti projekte Erasmus+ KA2 „MEDIA LAB FOR BRIDGING CROSS BORDER GAPS“, kurį koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra.
Anglų kalbos pamokų metu bei klasės valandėlėse mokiniai peržiūrėjo tris filmukus, susijusius su netikromis žiniomis (‘fake news’). Po peržiūros jie dalyvavo diskusijoje apie filmuose pateiktos informacijos autentiškumą. Visi sutiko, kad jiems trūksta gebėjimų analizuoti ir vertinti informacijos kokybę. Kviečiame susipažinti su projekto dalyvių sukurta medžiaga ir daugiau paskaityti apie patį projektą:
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=166
http://mokytojotv.blogspot.com/search?q=media+lab

Nadežda Rusecka ir Malgožata Vasilevska