Marzec – miesiąc bez przemocy

Aktualia

       W dniach 4 – 29 marca po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja profilaktyczna „Marzec – miesiąc bez przemocy“. Obejmowała ona szereg działań, mających na celu przełamanie pewnych schematów zachowań wśród dzieci i ich większe uczulenie na problemy innych, promowanie życzliwości, tolerancji i szacunku.

       Uczniowie rysowali plakaty związane z tematyką „Szkoła wolna od przemocy”, tworzyli kodeksy zasad przeciwko przemocy, pisali listy do Skrzynki zaufania, oglądali i analizowali filmy edukacyjne. Podczas lekcji wychowawczych odbywały się pogadanki na temat rodzajów przemocy, przyjaźni, tolerancji.

       Wszystkie podjęte działania spotkały się z pozytywną reakcją wśród uczniów. Dzieci rozumiały, że konieczne jest budowanie wspólnoty lokalnej, opartej na wspólnym poszanowaniu. Tylko taka wspólnota zapewnia im bezpieczeństwo i umożliwia dialog. Wszyscy starają się szanować siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.