Mano širdis Tau, Globėjau!

Naujienos

Popiežius Jonas Paulius II savo pasišventimą Dievo Motinai Marijai išsakydavo meilės ir ištikimybės žodžiais „Totus tuus“: „Visas Tavo esu ir visa, ką turiu, yra Tavo. Aš priimu Tave visu savimi. Duok man savo širdį, Marija.“ 

Ši malda atskleidžia paprastą tiesą: tik atvira širdimi galima išsakyti jausmus ir pajusti bendrystę. Spalio 16-ąją – progimnazijos Globėjo dieną – nuostabiomis gėlėmis pražydo širdys, sukurtos 1 – 4 klasių mokinių ir sušildytos vaikų žodžiais. Tai dovana Globėjui, kuria kiekvieno lūpos tyliai atkartoja: totus tuus sum…

Projekto dalyviai: 1 – 4 klasių mokiniai ir mokytojos Č. Bražinskienė, R. Denkovska, E. Sadovska, A. Šilanskienė, A. Vaitkūnienė, G. Vilkanecienė, J. Vinciūnienė.