MAGIA GŁOŚNEGO CZYTANIA

Cała Litwa czyta dzieciom Dzieci dzieciom

Od dawna wiadomo, że książki pomagają wychować dzieci na mądrych i myślących ludzi.

Głośne czytanie książeczek wpływa na wszechstronny rozwój dziecka, pomaga mu poznawać świat oraz rozumieć otaczających ludzi. Wiemy jak ważne jest zapewnić dziecku sukces w życiu, by czuło się ono zadowolone i szczęśliwe. Dlatego też ważne jest sensowne czytanie wartościowych książek – objaśniających świat oraz uczących dobroci.

Uczniowie 7 B klasy bardzo lubią czytać książki, więc postanowili zaszczepić tę miłość do czytania i młodszym kolegom z grup przedszkolnych oraz klas pierwszych, mając nadzieję, że w przyszłości i oni staną się miłośnikami dobrej książki.

Co tydzień w wolnym od lekcji czasie, siódmacy udają się do maluchów, by głośno czytać kolejną zawczasu przygotowaną książeczkę. Głośne czytanie poparte jest doskonaleniem umiejętności plastycznych dzieci  jak również rozwijaniem umiejętności językowych.

W ten sposób uczniowie naszej szkoły propagują ideę głośnego czytania, dzięki któremu, jak twierdzą, można nie tylko poszerzyć wiedzę, lecz i nauczyć się racjonalnego myślenia.

Głośne czytanie to inwestycja w rozwój każdego dziecka, więc nauczmy się wspólnie czerpać radość z pożytecznych lektur.