Litwa – moją Ojczyzną

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

Ucząc dzieci szacunku do ojczyzny, niezwykle ważne jest, aby każdy młody człowiek posiadł podstawowe wiadomości dotyczące historii swojego kraju: znał symbole narodowe, kulturę, tradycje i obyczaje. Zajęcia integracyjne uczniów specjalnej troski i 4b w ciągu dwóch dni połączyły w sobie konkurs wiedzy

„Co wiem o Litwie“

Zajęcia edukacyjne w Pałacu Królewskim:

„Vilniaus pilių legenda“

  „Valdovo valdžios ženklai”  

Przeprowadzone zajęcia sprawiły wszystkim uczestnikom wiele radości.