Lenkų kalbos kultūros mėnuo pradinėse klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Klasy początkowe Pradinių klasių

Kovo mėnesį mūsų progimnazijos 1-4 klasėse bei priešmokyklinio ugdymo grupėse buvo organizuota daug renginių, susijusių su lenkų kalbos kultūra, kurių tikslas žodžio kultūros skatinimas, ortografijos paslapčių gilinimas, galimybių pažinti savo stipriąsias puses sudarymas, talentų bei gabumų ugdymas, pasitikėjimo savimi stiprinimas.

Auklėtojų padedami, mokiniai gilino savo žinias įvairiose srityse. Atlikdami užduotis jie demonstravo savo stipriąsias puses, parodė, ką geba, kas suteikia jiems džiaugsmo ir pasitenkinimo. Užsiėmimus lydėjo daug emocijų, žaidybinė mokymosi forma.

Edukaciniai žaidimai „Pamestos raidelės“ J. Tuvimo eilėraščio „Abėcėlė“ pagrindu

Edukacinio užsiėmimo metu vaikai iš priešmokyklinės grupės „Jagódki“ išbandė savo jėgas inscenizuodami, o vėliau ieškodami pamestų raidelių. Žaidimas buvo puikus, o svarbiausia raidės atsirado! 

Visi į Kaziuką!

Kovo 4  dieną vyko Kaziuko mugė. Tradiciškai ši šventė neįsivaizduojama be liaudies meno, taigi grupės „Jagódki“vaikai pagamino popierinius meduolius, sužavėjusius visus grožiu bei beribe fantazija.

Sukit sukit galveles

Pasakykite, kuris vaikas nemėgsta žaidimų su skaičiais ir skaitmenimis? Vargu, ar tokį rasime. Mažieji mėgsta mįsles ir galvosūkius. Priešmokyklinės grupės „Promyczek“ vaikaidalyvavo edukaciniame projekte „Sukit sukit galveles“. Entuziastingai sprendė kryžiažodžius, minė mįsles, tokiu būdu lavindami savo pastabumą, atmintį ir abstraktų mąstymą. Pasirodo, mąstymas tai tikras nuotykis – įtraukiantis bei ugdantis.

Mūsų spalvota pasakėlė

Mėgstame klausytis pasakų – prieš miegą, nuotaikai pakelti, lyjant lietui. O gal patiems sukurti pasaką? Reikia pabandyti! Priešmokyklinės grupės „Mądrale“vaikams tai pavyko. Jie sukūrė pasaką apie paslaptingą karalystę, jos gyventojus ir jų nuotykius. Kiekvienas pasinaudojo savo žiniomis, patirtimi ir lakia vaizduote.

Buvo sukurta gražiai iliustruota pasaka!

Priešmokyklinės grupės „Mądrale“ vaikų dalyvavimas projekte „Mokome vaikus programavimo“

Priešmokyklinės grupės „Mądrale“ vaikai dalyvavo užsiėmimų cikle „Užkoduotos pasakos“, kuris tapo ilgalaikio tarptautinio projekto „Mokome vaikus programavimo“ etapu.

Sunku įsivaizduoti pasakų pasaulį be pilių, rūmų bei princesių. Užsiėmimų metuvaikai statė pilis, bokštus ir kūrė pasakojimą pagal paveikslėlių seriją. Kodavimo kilimėlio pagalba jie turėjo sudaryti pilių ir jų šešėlių poras ir taip atkerėti princeses. Atspėję slaptažodį tikrino, kuriose pilyse gyvena princesės, bei padėjo riteriams jas išvaduoti.

Daug emocijų sukėlė žaidimai, susiję su Jano Bžechvos kūryba. Priešmokyklinukai aktyviai kūrė kryžiažodžius bei mįsles, remdamiesi žinomais poeto eilėraščiais.

Pirmų klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Pavasario žavesys“ bei Jano Bžechvos eilėraščių iliustracijų konkursas

Kiekvienas mokinys siekia išmokti sklandžiai skaityti ir taisyklingai bei dailiai rašyti, todėl pirmų klasių mokiniai buvo pakviesti sudalyvauti Dailiojo rašto konkurse, kurio tikslas – skatinti mokinius taisyklingai rašyti. Pirmokų užduotis buvo nurašyti eilėraštį, atsižvelgiant ne tik į taisyklingą raidžių jungimą, bet ir į bendrą estetinį vaizdą. Konkurso dalyviai didžiavosi savo darbais, o eilėraščių iliustracijų kūrimas sužadino jų vaizduotę ir išlaisvino meninę saviraišką.

Mūsų pirmokai pažįsta jau visas raides, gražiai rašo. Taip pat mokiniai jau išmoko skaityti ir supranta, kad skaityti reikia garsiai, raiškiai, taisyklingai, su intonacija, atkreipiant dėmesį į skyrybos ženklus. Tai paskatino organizuoti konkursą „Skaitome visi“, kurio metu kiekvienos klasės pirmokai skaitė pasirinktus Jano Bžechvos eilėraščius. Šio konkurso tikslas – meninio skaitymo įgūdžių ugdymas bei skaitymo kultūros formavimas. 

Jano Bžechvos eilėraščių meninio skaitymo konkursas „Brzechwałki“

Antrų klasių mokiniai dalyvavo meninio skaitymo konkurse „Brzechwałki“. Žinome, kad Jano Bžechvos eilėraščiai žavi ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, todėl kiekvienas iš dalyvių atsakingai pasiruošė, o draugai ir mokytojai džiaugėsi naujais talentais ir apdovanojo juos garsiais plojimais.

Trečių klasių mokinių darbų paroda „Lenkų poetų eilėraščių iliustracijos“

Kovo 21 dieną minima Pasaulinė poezijos diena, tad šį mėnesį mūsų progimnazijos trečiokai pasinėrė į vaikų poezijos skaitymą. Eilėraščių pasaulis atveria galimybes kūrybiškumui, ugdojautrumą, suteikia daug džiaugsmo, mokoįvairių dalykų. Perskaitę eilėraščius mokiniai sukūrė gražius dailės darbelius tema „Lenkų poetų eilėraščių iliustracijos“.

Meninis garsinio skaitymo konkursas „Mėgstame skaityti lenkų kalba“

Mūsų progimnazijoje vyko meninis garsinio skaitymo konkursas, kurio dalyviai – ketvirtų klasių mokiniai – demonstravo savo skaitymo įgūdžius. Komisija vertino skaitymo sklandumą, išraiškingumą, tempą ir skaitomo teksto suvokimą. Konkursu buvo siekiama formuoti vaikų skaitymo pomėgį bei tobulinti gražaus skaitymo gebėjimus. 

Konkursas suteikė daug malonių įspūdžių, o jo laimėtojai buvo apdovanoti knygomis.

Smagiosios estafetės „Rašyba ir gramatika linksmai“

Kiekvienas norėtų išmokti rašybos ir gramatikos paprastu, smagiu ir lengvu būdu. 4a ir 4d klasių mokiniai darė tai varžydamiesi estafetėse. Ketvirtokus lydinčios emocijos suteikė energijos, reikalingos ne tik varžovui, bet ir savo silpnybėms įveikti. Varžybos virto puikiu žaidimu, kurį lydėjo gera nuotaika!

 Sveikiname visus konkurso dalyvius!