Lekcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego pierwszakom

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

29 listopada uczniowie klas I uczestniczyli w spotkaniu z p.T.Molienė, przedstawicielką Straży Pożarnej m. Wilna. Celem zajęć było podniesienie wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz kształcenia praktycznych umiejętności, które dziecko mogłoby wykorzystać w chwili zagrożenia życia. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wszystkim uczestnikom spotkania zostały rozdane składanki edukacyjne.