Ku uwadze Szanownych Rodziców !

Aktualia

Uprzejmie informujemy, że 5 października jest obchodzony na Litwie jako Dzień Nauczyciela. Tego dnia w naszym progimnazjum odbędzie się 5 skróconych lekcji według poniższego planu.

Lekcja

Początek lekcji

Koniec lekcji

Przerwa

1.

2.

3.

4.

5.

8.00

8.40

9.20

10.10

10.55

8.30

9.10

9.50

10.40

11.25

10 min.

10 min.

20 min.

15 min.

10 min.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Administracja progimnazjum