KONKURSAS

Konkursai Naujienos

Lapkričio 20 dieną gabiausi progimnazijos 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuotame Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse.  Konkurso matematikos ir gamtos mokslų klausimai buvo orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose.