Konkurs-wystawa zakładek do książek „Czytam i tworzę“

Aktualia Osiągnięcia

Jak powiedział słynny filozof, pisarz Vydūnas "Człowiek jest piękny, gdy tworzy". Promowanie i rozwijanie zdolności plastycznych, oryginalności, rozwijanie niezależnego i twórczego podejścia do literatury, stosując różne techniki i materiały, to było celem konkursu-wystawy "Czytam i tworzę" szkół mniejszości narodowych miasta Wilna, który odbył się w progimnazjum im. Jana Pawła II. Można było także obejrzeć wystawę prac uczniowskich, na której wyeksponowano ponad 80 prac.

W konkursie udział wzięło 10 szkół:

1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

2.Wileńska szkoła "Ateities"

3.Gimnazjum im. Wasilija Kacziałowa

4. Progimnazjum im. Sofii Kowalewskiej

5. Wileńska szkoła im. Aleksandra Puszkina

6. Wileńska szkoła "Saulėtekio"

7. Wileńska szkoła "Senamiesčio"

8. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

9. Szkoła im. Szymona Konarskiego i Szkoła średnia w Lazdynai

10. Gimnazjum Szolema Alejchema

W dniu 24 marca odbyła się impreza zakończeniowa konkursu, podczas której komisja wyłoniła najlepsze prace wśród uczniów klas 6, 7, 8. Organizatorzy konkursu nauczycielki jęz. litewskiego Neringa Januševičienė, Jelena Steiblienė, Erika Gerulaitienė i nauczycielka technologii – Irena Mikonis, Iwona Pomarnacka wręczyły zwycięzcom podziękowania oraz prezenty na pamiątkę, a uwieńczeniem imprezy był koncert zaprezentowany przez uczniów naszego progimnazjum.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, nauczycielom, wszystkim uczestnikom, a także gościom, którzy przybyli do nas z innych szkół. Główne cele zostały osiągnięte, uczniowie ujawnili swoją kreatywność, zainteresowanie literaturą litewską, zdolności artystyczne jak również udział w konkursach i chęć współpracy z innymi szkołami.

Nauczycielka jęz. litewskiego Neringa Januševičienė

Wyniki konkursu-wystawy "Czytam i tworzę" zobacz tutaj…