Ketvirtokų projektas „Europos Sąjunga”

Klasy początkowe Naujienos Pradinių klasių

Kasdien, žiūrėdami televizorių ar klausydamiesi radijo, girdime informaciją apie Europos Sąjungą. Apie ją skaitome ir internetiniuose puslapiuose bei laikraščiuose. Užrašą „Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika” matome informaciniuose stenduose, esančiuose šalia atnaujintų pastatų, kelių pakraščiuose, parkuose. Toks užrašas, Lietuvai 2004 metais gegužės 1 dieną tapus ES nare, jau nebestebina.

4a ir 4d klasių mokiniai dalyvavo projekte „Europos Sąjunga”. Užsiėmimų metu ketvirtokai sužinojo, kas yra ES, kaip, kada ir kodėl buvo sukurta, o taip pat svarstė, ar lengva visoms valstybėms narėms laikytis bendrų taisyklių.