Kalėdinės giesmės

Naujienos

„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź, 

Tam dobre serca mają. 

Źli ludzie – wierzaj mi – 

Ci nigdy nie śpiewają.”

Johann Wolfgang von Goethe.

Tęsdami tradiciją 6b, 8d ir 8e klasių mokiniai susibūrė į chorą, kad prieškalėdiniu laikotarpiu pradžiugintų progimnazijos bendruomenę, atlikdami žinomas lenkiškas bei angliškas dainas. Ar buvo verta keltis anksčiau, eiti į repeticijas ir šalti mokyklos kieme prieš pamokas? Tikrai taip! Gausus būrys dalyvių įrodo, kad bendras dainavimas tebėra gyva tradicija. Kunigas Janas Tvardovskis yra pasakęs: „Kodėl giedame kalėdines giesmes? Taip mokomės meilės iš Viešpaties Jėzaus. Šypsomės vieni kitiems. Atleidžiame“. Tikimės, kad rytinis dainavimas nuteikė klausytojus šventiškai, o dalyviams suteikė galimybę maloniai kartu praleisti laiką.