„Już słoneczko coraz wyżej się wznosi…“

Aktualia

     Dnia 27 marca w bibliotece progimnazjum uczniowie 7c klasy pod opieką nauczycielki języka litewskiego p. Eryki Gerulaitienė uczcili trzechsetną rocznicę urodzin wielkiego poety K. Donełaitisa. Siódmoklasiści deklamowali fragmenty utworu "Pory Roku"  w języku litewskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim. Widzowie mieli okazję zapoznać się z biografią prekursora litewskiej literatury pięknej i podziwiać recytacje kolegów.