Jono Pauliaus II vardu pavadintų mokyklų XV-asis suvažiavimas

Jonas Paulius II – didžiausias piligrimas Lietuvoje

     Gegužės 18 dieną Vadovicuose įvyko XV-asis Jono Pauliaus II vardu pavadintų mokymo įstaigų suvažiavimas. Į jį buvo pakviesti ir mūsų progimnazijos mokiniai, direktorė ir mokytojai. Jau nuo pat ryto Vadovicų miestelyje skambėjo linksmos „Arka Noego“ melodijos. Jono Pauliaus II aikštėje koncertavo Pučiamųjų orkestras, ansamblis „Fragua“ bei kiti dalyviai. Mūsų mokinių ansambliai – „Nastolatki“ bei „Grūdelis“ – pristatė šventės dalyviams savo programą – lietuvių bei lenkų liaudies šokius ir dainas. Po koncertinės dalies visi dalyvavo Šv. Mišiose, kurias laikė kunigas infulatas Jakub Gil.

    Be Popiežiaus miestelio mūsų mokiniai aplankė nemažai kitų Lenkijos vietovių ir gamtos kampelių. Jie pakilo į Žar kalną (761 m virš jūros lygio), pabuvojo Porąbek-Żar elektrinėje, užsuko į Kalwaria Zebrzydowska bei Szczyrk miestelius, plaukiojo laivu Żywieckie ežeru, stebėjo ugniagesių ir kinologų pasirodymą, šoko diskotekoje bei kepė lauže dešreles.

    Šia kelione rūpinosi mūsų progimnazijos draugai ir globėjai – vienas iš „Solidarność" lyderių Kazimierz Grajcarek ir „Wspólnota Polska“ Lomžos skyriaus pirmininkė Hanka Gałązka. Už turiningą ir įdomią programą visi kelionės dalyviai širdingai dėkoja mūsų progimnazijos direktorei Janinai Vysockai.