JONO PAULIAUS II VARDU PAVADINTŲ MOKYKLŲ ŠEIMYNOS XI SUSITIKIMAS ČENSTOCHOVOJE

Naujienos

2011 m. spalio 5d. grupė mokinių iš Jono Pauliaus II progimnazijos ir gimnazijos bei kitų šiuo vardu pavadintų mokymosi įstaigų vyko į piligrimų kelionę į Jasną Górą.
Visi piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, kurias laikė Radomio vyskupas Henryk Tomasik.
Pasibaigus mišioms buvo perskaitytas laiškas popiežiui Benediktui XVI ir malda skirta šv. Marijai.