Jono Pauliaus II kanonizacija

Naujienos

      Atvelykio sekmadienį mūsų progimnazijos Globėjas – Jonas Paulius II buvo paskelbtas Šventuoju. Šiam istoriniam įvykiui kruopščiai, entuziastingai bei su dideliu džiaugsmu ruošėsi ir progimnazijos bendruomenė. Norėdami išreikšti pagarbą nepaprasto šventumo popiežiui mokytojai ir mokiniai organizavo temines pamokėles, piligrimines ekskursijas, kūrybinių darbų parodas. Išskirtinę dovaną paruošė 4a klasės mokiniai. Susipažinę su skaptybos meno pagrindais ketvirtokai patys sukūrė paveikslus – bareljefus"Jonas Paulius II".
     Balandžio 27 dieną Pal. J. Matulaičio bažnyčioje vyko iškilmingos mišios. Kunigas V. Kisiel ragino susimąstyti apie popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII asmenybes, nes jie  mylėjo Kristų, bažnyčią ir žmogų. 4 a klasės mokiniai (mokyt. Jadvyga Stankevič) dar kartą priminė svarbiausius mūsų Globėjo biografijos datas ir įvykius. Iškilmingai skambėjo šios klasės choro atliekamos gražios sakralinės dainos ir mūsų progimnazijos buvusio mokinio Kšyštofo Stankevič vadovaujamo smuikininkų kvarteto muzika.

     Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios didingos šventės organizavimo, ypač tikybos mokytojai Julijai Vinciūnienei, 4a klasės mokiniams ir jų mokytojai Jadvygai Stankevič bei tėveliams!