„Jonas Paulius II – Nebijokite!“

Naujienos

Šventasis popiežius Jonas Paulius II mokė žmones nebijoti ir būti laisvais. Minėdami Karolio Voitylos paskyrimo popiežiumi dieną ir prisimindami 1978 m. spalio 16-osios įvykius, mūsų progimnazijos 1-4 klasių mokiniai lietuvių kalbos pamokų metu dalyvavo įvairiose ugdomosiose veiklose: bendradarbiaudami grupėse atliko kūrybinę užduotį, žiūrėdami pateiktį prisiminė ir aptarė svarbiausius popiežiaus gyvenimo faktus, kūrė sakinius, spalvino, paruošė nuostabią drugelių parodą. 

Remdamiesi Šv. Jono Pauliaus II-ojo išsakytais žodžiais: ,,Nebijokite atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus“, mokiniai įprasmino šiuos sakinius ir užrašė juos ant drugelių sparnų: Nebijokite klysti. Nebijokite sakyti tiesą. Nebijokite padėkoti. Nebijokite išmokti. Nebijokite sužinoti. Nebijokite kalbėtis. Nebijokite tikėti. Nebijokite liūdėti. Nebijokite nutolti. Nebijokite palaukti. Nebijokite nupiešti. Nebijokite būti savimi…

Padėdami lietuvių kalbos mokytojų, Č. Bražinskienės, R. Denkovskos, A. Nastajienės, O. Rimašienės, A. Vaitkūnienės, G. Vilkanecienės, mokiniai mokėsi paleisti savo baimę ir tapti drąsesni. 

Lietuvių kalbos mokytojos