Jonas Paulius II – didžiausias piligrimas Lietuvoje

Jonas Paulius II – didžiausias piligrimas Lietuvoje

2 – 3 kl. mokiniai dalyvauja projekte „Jonas Paulius II – didžiausias piligrimas Lietuvoje”. Mokiniai pažįsta Lietuvos vietas, kuriose pabuvojo ir meldėsi Jonas Paulius II. 2c klasė meldėsi Aušros vartuose, buvo Vingio parke. 3a ir 3b kl. mokiniai lankėsi šv. Dvasios, šv. Jonų, šv. Teresės bažnyčiose bei Vilniaus Arkikatedroje ir Aušros vartuose. 2a surengė gražią išvyką Jono Pauliaus II keliais Vilniuje bei piligriminę kelionę į Kryžių kalną.