JAN PAWEŁ II – nasz patron

Aktualia

Uczniowie specjalnej troski w szczególny sposób uczcili Dzień Patrona naszej szkoły. Tego dnia udali się przed kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, aby obejrzeć wystawę fotografii z pielgrzymek Jana Pawła II. Następnie obejrzeli spektakl taneczny w Szkole Sztuk im. M. K. Cziurlionisa.