Jan Paweł II – największy pielgrzym na Litwie

Jan Paweł II - największy pielgrzym na Litwie

Klasy 2 i 3 biorą udział projekcie „Jan Paweł – największy pielgrzym na Litwie”. Uczniowie poznają miejsca na Litwie, w których był i modlił się Jan Paweł II. Klasa 2c modliła się w Ostrej Bramie, była w parku Wingis. Klasy 3a i 3b zwiedziły kościoły p.w. św. Ducha, św. Janów, św. Teresy, Katedrę wileńską i Ostrą Bramę. Klasa 2a odbyła pieszą wycieczkę śladami Jana Pawła II w Wilnie oraz pielgrzymowała na Górę Krzyży.