Jak Zapusty, to Zapusty!

Aktualia

21 lutego uczniowie 6c klasy zaprosili nauczycieli oraz uczniów na zabawę Zapustową. Przybył książę Zapust wraz ze swą świtą. Cyganki wróżyły wszystkim chętnym, diabli, gospodyni oraz Żydzi zapoznali gości z tradycjami Zapustowymi. Słoninowy częstował słoniną, potem walczył z Konoplanym. Było tłusto i wesoło!