Jak Zapusty to Zapusty!!!

Aktualia

      Jak tradycja każe, w przeddzień Środy Popielcowej uczniowie 6C i 6B klas wzięli udział w Zapustowej improwizacji. Śpiewem, graniem, tańcem i korowodem weselili młodszych kolegów i koleżanki. Każdy doskonale się bawił, ale też dbał o to, by innym było wesoło.