IX MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY „W ŚWIECIE ORTOGRAFII“

Aktualia

2 marca w Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie odbył się IX Miejski Konkurs Ortograficzny "W świecie ortografii".

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język polski oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.

Tradycja organizowanego w naszej szkole konkursu ortograficznego sięga dziewięciu lat i cieszy się popularnością. Uczestnicy konkursu zmagają się o tytuł "Mistrza Dyktanda".

Kandydaci do miejskich zmagań ortograficznych, najpierw zostali wyłonieni w swoich szkołach.

W tym roku, na finałowy konkurs "W świecie ortografii", przybyło 14 uczestników z 8 polskich szkół miasta Wilna. Uczestnicy konkursu pisali dyktando pt. "Henryk Sienkiewicz", które tradycyjnie opracowała pani Barbara Orszewska, pracowniczka Instytutu Polskiego, koordynator projektów literackich, autorka podręczników języka polskiego dla klas początkowych.

Treść dyktanda była niełatwa, posiadała niemało pułapek dotyczących pisowni łącznej i rozdzielnej, interpunkcji, pisowni rzeczowników własnych. Po sprawdzeniu dyktanda, długich naradach i dyskusji, komisja wyłoniła "Mistrza Dyktanda" oraz 2 wicemistrzów.

Uroczyste podsumowanie wyników dyktanda uświetnili uczniowie naszego progimnazjum. Uczestnikom konkursu przygotowali koncert, w którym wystąpił szkolny teatrzyk "Wiercipięty" pod kierownictwem T. Moisewicz i A. Judyckiej, taneczny zespół "Ziarenko" pod kierownictwem B. Ustjanowskiej, oraz uczniowie 1e klasy, które przygotowała pani A. Narkiewicz.

Po koncercie głos zabrała przewodnicząca komisji sprawdzającej, wicedyrektor klas początkowych Irena Szostak, która podziękowała raz jeszcze wszystkim szkołom za udział, dzieciom za rywalizację, paniom za przygotowanie dzieci do konkursu, a komisji sprawdzającej za rzetelną pracę. Ogłosiła wyniki dyktanda oraz wręczyła uczestnikom podziękowania, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

W imieniu organizatorów konkursu serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, którzy w tym roku ufundowali naszym uczestnikom wspaniałe nagrody.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie ufundowała główną nagrodę w postaci tabletu i książki Anety Załazińskiej i Michała Rusinka pt. "Co ty mówisz?! Magia słów czyli retoryka dla dzieci". Stanisław Pieszko, prezes fundacji "Samostanowienie", który też był obecny na naszej imprezie, wicemistrzowi I stopnia, ufundował nagrodę w postaci czytnika e-booków, laureaci dyktanda również otrzymali od pana Stanisława słowniki. Polska księgarnia na Litwie "Elephas" również ufundowała książki laureatom konkursu. A nasz coroczny sponsor – Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", zadbała o wszystkich uczestników konkursu, nagradzając dzieci ciekawymi książeczkami.

Mamy ogromną nadzieję, że tak piękne nagrody naszych sponsorów jeszcze bardziej zachęcą dzieci do udziału w konkursie ortograficznym, przyczynią się do popularyzacji poprawnej pisowni w ojczystym języku oraz zachęcą dzieci do poznawania tajników języka polskiego.

Wyniki konkursu:

Mistrz dyktanda:  Karolina Matulewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Helena Marcinkiewicz

Wicemistrzowie: Agata Gulecka, Szkoła-przedszkole ,,Wilia’’, naucz. Alina Czerniawska

                           Laura Borejko, Szkoła-przedszkole ,,Wilia’’, naucz. Alina Czerniawska

Wyróżnienia:      Ewa Rawłuszewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, naucz. Łucja Godwod  

                           Patrycja Ilukiewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Teresa Czerniawska                                                          

                           Kamila Olechnowicz, Szkoła –przedszkole ,,Zielone Wzgórze’’, naucz. Żanna Dajnowska  

               Gratulujemy sukcesów osiągniętych w konkursie i w przyszłym roku zapraszamy na kolejne zmagania ortograficzne.

                  Teresa Kuftina, nauczycielka klas początkowych Progimnazjum im. Jana Pawła II