IV Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie uwieńczeniem Tygodnia Języka Ojczystego

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

Od 13 do 17 kwietnia przebiegał  tradycyjny Tydzień  Języka Polskiego. Uczniowie wzięli udział w wielu imprezach.

13 kwietnia odbyła się olimpiada z języka polskiego dla klas 8.

                   I miejsce zdobyła Justyna Andruszkiewicz 8a

            II miejsce – Agnieszka Wojciechowicz 8c

III miejsce – Karolina Rusiecka 8c

                       Ewelina Juckielewicz 8d

14 kwietnia był Dniem Filmu Polskiego. Uczniowie mieli okazję  obejrzeć najnowsze filmy polskie. Starszoklasiści obejrzeli film pt. „Ida” , który zdobył Oskara. Uczniowie kl. 5- 6  poznali film fabularny z elementami animacji  pt.”Człowiek, który został święty”.

15 kwietnia wielką atrakcją dla uczniów klas pierwszych były lekcje pt. "Czytamy młodszym kolegom" przeprowadzone przez starszych kolegów klas ósmych. Ósmacy powinni byli poprawnie i wyraziście przeczytać tekst baśni lub opowiadania, a później wspólnie z pierwszakami analizowali treść, zadawali pytania, wyciągali wnioski.

Prace z tekstem były przeplatane zabawami i grami integracyjnymi, a niektórzy pierwszacy bardzo chętnie i ładnie potrafili sami przeczytać nieznany tekst.

Należy stwierdzić, że dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonywały polecenia prowadzących. Była to dobra okazja, żeby się zabawić oraz sprawdzić możliwości czytelnicze uczniów.

16 kwietnia odbyło się spotkanie z poetami "Awangardy wileńskiej". Dariusz Kaplewski i Marzena Mackojć zauroczyli młodzież szkolną swoimi wierszami.

       

W ciągu Tygodnia uczniowie zaprezentowli swoje prace twórcze "Kaligraficzne pisanie",  "Muzeum postaci literackich"  i wykonali plakaty o Patronie szkoły.

17 kwietnia – Tydzień Języka Polskiego uwieńczyła Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie. 32 osoby z 21 szkół miały wykazać się wiedzą z języka polskiego. Gratulujemy Justynie Andruszkiewicz z 8a klasy, która otrzymała wyróżnienie w IV  Mimiolimpiadzie Języka Polskiego na Litwie.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się  z działalnością pozalekcyjną naszej szkoły. W czasie wolnym były zorganizowane zajęcia plastyczne i taneczne. Warsztaty ze sztuki decoupage prowadziła nauczyciel Ewelina Danilowa. Zajęcia z biżuterii artystycznej "Koraliki" prowadziła starszy nauczyciel Irena Mikonis. Zajęcia plastyczne "Od kreski do obrazka" prowadziła nauczyciel metodyk Anna Morozowa.

Lekcja tańca wspóczesnego prowadziła nauczyciel Bożena Ustianowska. Piękną oprawą artystyczną imprezy był zespół "Nastolatki" pod kierownictwem nauczycielala metodyka Aliny Judyckiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu IV Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie.