Ir vėl laimėjo gėris!

Naujienos Netradicinis ugdymas

Prieškalėdinis laikotarpis mokykloje yra ypatingas laikas. Mokiniai puošia klasėse eglutes, savarankiškai gamina šventines dekoracijas, ruošia vaidinimus.

Šiais metais 3a klasės mokiniai (auklėtoja Jadvyga Stankevič) kartu su septintokais Emilija Serebriakova ir Danieliumi Miliuškevič paruošė vaidinimą "Vienas–nulis dangaus naudai". Nepaprastas inovatyvus reginys, sujungęs išmintingus žodžius, judesį bei šokį (choreografė Božena Ustjanovska), papasakojo progimnazijos bendruomenei ir į šventę atvykusiems svečiams apie kovą tarp gėrio ir blogio. Įdomi scenografija, meninis scenos apipavidalinimas ir apšvietimas priartino žiūrovams Kalėdų dvasią. Pastarieji net nebandė slėpti emocijų, kurias sukėlė spektaklis, o mažieji aktoriai didžiavosi savo vaidinimu.

Dėkojame progimnazijos administracijai už palaikymą, pagalbą bei nuoširdų žodį, o mokinių tėvams – už sceninius kostiumus, dekoracijas ir apšvietimą.

Daugiau skaitykit čia…