Integruotos pamokos

Naujienos

Vasario 5-15 dienomis mūsų progimnazijoje vykusios Lietuvių kalbos savaitės metu pradinių ir pagrindinių klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos pamokose, kurios buvo integruotos su kitais mokomaisiais dalykais – istorija, daile, technologijomis, muzika. Taip pat buvo vykdomi projektiniai darbai, viktorinos. Tokią veiklą teigiamai vertina ir mokiniai, ir mokytojai. Integruotos pamokos sudomina ir motyvuoja mokinius, skatina asmeninį tobulėjimą. Jungiant skirtingus mokomuosius dalykus, mokiniams lengviau yra suvokti, kaip įgytas žinias galima taikyti realiame gyvenime.

Akimirkos iš integruotų pamokų, viktorinų ir projektinių darbų: