Integrowana lekcja języka litewskiego i polskiego

Aktualia

19 lutego w kl. 6b odbyła się integrowana lekcja języka litewskiego i polskiego. Lekcję prowadziły nauczycielki języka litewskiego Ilona Jakštienė i Liana Mikšienienė oraz pani od polskiego, Lilia Tomaszewicz. Tematem lekcji była polska legenda ludowa o górniku Franku i dobrym krasnoludku („Rūdakasys Franekas ir geras nykštukas“).

Tekst legendy uczniowie przeczytali w języku litewskim. Mieli odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące analizy tekstu: określić główną myśl, bohaterów, czas i miejsce zdarzeń. Tym razem szóstoklasiści mieli możliwość wypowiadać się w obu językach na przemian. Dokonali porównania słownictwa w legendzie,  zwrócili  uwagę na użyte środki stylistyczne, ich rolę w tekście.

Legenda opowiada o górniku Franku, któremu udało się dotrzeć  do głębi ziemi, odkryć prawdziwe złoża cynku. Stało się to możliwe dzięki pomocy dobrego krasnoludka, ukrytego pod postacią małej myszki. Franek był prawdziwie dzielnym górnikiem oraz życzliwym człowiekiem, który dzielił się z innymi tym, co posiadał sam, np. kromką chleba w przypadku z myszką. Dzięki temu udało mu się pokonać wszelkie przeszkody i doczekać pomocy od swych towarzyszy.

Legenda opowiada, w jaki sposób w Bytomiu ( miasto na płd. Polski) znalazły się kopalnie cynku oraz zawiera naukę, którą można byłoby wyrazić słowami Matki Teresy z Kalkuty: „Życzliwość rodzi życzliwość, a największa radość dawać innym“.

Lekcja  była pozytywnie oceniona przez uczniów za pomocą zielonego koloru na kartkach oceniających ( semaforach).