Zintegrowana lekcja języka litewskiego i „Ja i świat“

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

Dnia 20 listopada w klasach 2b i 2c odbyła się zintegrowana  lekcja języka litewskiego i "Ja i świat" (naucz. Cz. Brażinskienie, E. Stankiawiczienie, T. Mojsiewicz, J. Staszewska).

Szczególne zainteresowanie  wśród uczniów wzbudziło  zadanie przy tablicy interaktywnej. Drugoklasiści bawiąc się w grę interaktywną,  powtórzyli nazwy miesięcy, wymienili zjawiska przyrody, które towarzyszą różnym porom roku oraz najważniejsze święta.