Ilustrujemy K. Donelaičio ,,Pory roku“

Aktualia

      Jak tylko wiosenne promienie rozgrzały ziemię, szóstoklasiści podczas lekcji języka litewskiego, po przeczytaniu fragmentu z utworu K. Donelaitisa ,,Metai“ („Pory roku“), wraz z nauczycielką plastyki  J. Krušinskaitė   zaczęli  ilustrować dwa wybrane wersy poematu. Dzieciom fantazji nie brakowało. W swoich pracach przedstawili i matkę pszczelą budzącą rój, i klekoczącego bociana, i pająka plotącego pajęczynę. Po ukończeniu zintegrowanego projektu języka litewskiego i plastyki prace uczniów ozdobiły stoiska szkolne i wprawiły nas w wiosenny nastrój.

 

Pani od języka litewskiego E. Gerulaitienė