I LOVE ENGLISH!

Aktualia

     Liczne grono czwartoklasistów z naszego progimnazjum: Katrina Andrijewskaja , Ewelina Berdowska, Lukasz Brasiun, Diana Chola, Konrad Jarmołkowicz, Artur Maczulskis, Emilija Serebriakowa, Edwinas Suboczius, Edita Triagina, Diana Wolkanowska, Aneta Wolochowicz, Iwona Kochanowskyte, Sebastian Konecki, Elżbieta Poliakowa, Urszula Mażuk  wzięło udział w konkursie miejskim teatralizowanej piosenki angielskiej  "I  LOVE ENGLISH" .
    Uczniowie, występujący pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego, p. Ludmiły Sołomenko, zdobyli najwyższą nagrodę – GRAND PRIX wśród klas 3 – 4.
    Gratulujemy zwycięzcom, serdecznie dziękujemy uczestnikom i p. Liudmile Sołomenko za dbałość o dobre imię szkoły i godne jej reprezentowanie, rodzicom za udostępnienie kostiumów scenicznych i szczere wsparcie, natomiast uczniom klasy 8e: Elżbiecie Kurkulionyte, Radosławowi Stasiło, Renacie Tkaczenko i Sebastianowi  Salwińskiemu za wykonanie dekoracji.