„Historia obłoków“

Aktualia

W marcu uczniowie klas 7-8. pod kierunkiem  nauczycielek języka litewskiego , p. Gabrieli i p. Ilony pracowali nad krótkofalowym projektem  „Historia obłoków“. Ósmoklasiści w ciągu miesiąca obserwowali kształt obłoków i szukali ich odpowiedników w utworach literackich. Co udało się uczniom  wyszukać i jakie kształty obłoków przedstawić, można oglądać na szkolnej wystawie prac uczniowskich.

I.Jakštienė, G. Vaitiekėnienė