Historia Litwy z bliska

Aktualia Jan Paweł II - największy pielgrzym na Litwie

      W lutym uczniowie klas 8a i 8d zwiedzili Muzeum Narodowe w Wilnie.  Ósmacy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których słuchali opowiadań przewodnika, obejrzeli imponujące ekspozycje. Było ciekawie przyjrzeć się historii Litwy z bliska, t.j. zobaczyć starożytne narzędzia pracy, tradycyjne stroje oraz zapoznać się z tradycjami i obyczajami. Wszyscy opuścili muzeum pełni wrażeń.