Historia dworu Tuskulėnai

Aktualia

16 maja uczniowie klasy 7a w towarzystwie nauczycielek G. Vaitiekėnienė i I. Jakštienė, słuchając opowiadań przewodnika oraz obserwując eksponaty wystawy edukacyjnej, zapoznali się z historią dworu Tuskulėnai i obejrzeli eksponaty upamiętniające pamięć i historię zabitych w więzieniu NKGB. Uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych zapoznali się z okupacją i aneksją Litwy przez Związek Radziecki, uczestnikami walk zbrojnych i nieuzbrojonych. Po obejrzeniu kaplicy – kolumbarium, w której są krypty z trumnami ze szczątkami zabitych, obejrzeli film o zesłańcach, o ich przeżyciach i losach dzieci urodzonych na zesłaniu.