Goście szkoły

Aktualia

7 września mieliśmy okazję przyjmować honorowych gości. Do naszej szkoły zawitali: konsul honorowy Rzeczpospolitej Polski w Kłajpedzie p. Tadeusz Macioł, prezydent miasta Szczecin p. Piotr Krzystek, doradca prezydenta p. Daniel Wacinkiewicz oraz dyrektor Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie p. Jacek Janiak.
Goście obejrzeli szkołę, izbę pamięci Jana Pawła II, a szkolny zespół „Nastolatki” zaprezentował wiązankę pięknych piosenek o Wilnie.