Gerbiami Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendruomenės nariai

Naujienos

Gerbiami Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendruomenės nariai, informuoju, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 sausio 25 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo“, mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą. 

Teikiu 2022  metų Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos direktorės veiklos ataskaitą. Prašau per 10 kalendorinių dienų pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo progimnazijos tarybos pirmininkui Viačeslavui Astaščenkoel p. viaceslav@copyproject.lt

2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

Pagarbiai

Direktorė Janina Vysocka