Gerbiami Tėveliai, Globėjai, Rūpintojai,

Naujienos

Siekdami užtikrinti sklandžią ir nepriekaištingą Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos veiklą, pranešame, kad progimnazija  savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi. Visa veikla reglamentuota dokumentais, su kuriais galima susipažinti mokyklos tinklapyje : www.jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Progimnazijos didžiosios ir mažosios sporto bei aktų salių užimtumo grafikas patalpintas svetainėje.

Šalia mokyklos įrengtame sporto aikštyne esant palankiam orui vyksta kūno kultūros pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, vaikų žaidimų aikštelėje žaidžia priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai. Laisvadieniais ir laisvu nuo užsiėmimų metu aikštynu naudojasi mikrorajono gyventojai.

Aktų salėje vyksta mokinių chorų, šokių, teatro repeticijos ir pasirodymai, organizuojamos paskaitos, pristatoma integruota-projektinė veikla. Aktų salės užimtumo grafikas patalpintas mokyklos tinklapyje.

Prevencinį darbą su elgesio problemų turinčiais mokiniais, konfliktinių situacijų analizę ir sprendimą, pagalbą tėvams ir teisėtiems atstovams teikia socialinės pedagogės ir psichologė.

Psichologė Kristina Gintovt, kab. 201, II a.  

el. paštas: kgintovt@gmail.com

Soc.pedagogė Juliana Leščinska, kab. 119; I a.  

el. paštas: juliana@vdnet.lt

Vyr. soc. pedagogė Aleksandra Kovalevska kab. 224, II a.  

el. paštas: a.kowalewska76@gmail.com

Siekdami užtikrinti mokinių saugumą progimnazijoje, pertraukų metu organizuojame mokytojų budėjimą pagal patvirtintą grafiką (žr. tinklapyje).

Pridedama Vaikų linijos informacija apie patyčias (PRIEDAS 1).

Kasmet organizuojama ne mažiau 2 mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) klasių  susitikimų. Sausio mėnesį 2 dienas vyksta  individualūs tėvų, mokytojų, specialistų ir administracijos susitikimai  nuo 15.00 – 18.00 valandos  nurodytuose kabinetuose. Kiekvieną pavasarį organizuojamas priešmokyklinio ugdymo grupių, 1-8 klasių tėvų komitetų ir Progimnazijos tarybos susirinkimas.

Siekdami užtikrinti viešą diskusiją, prašome Jums rūpimus klausimus pateikti TAMO dienyne arba adresais:

rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt  ​     tel. 852417765 – raštinė

direktorius@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt    ​tel. 852418894 – direktorė

Pagarbiai administracija