Gerbiami Jono Pauliaus II progimnazijos Tėveliai (Globėjai, Rūpintojai)

Naujienos

Siekdami išvengti didelių COVID-19 protrūkių progimnazijoje ir toliau tęsti kontaktinį ugdymą, kiekvieną penktadienį priešmokyklinio ugdymo pedagogai, specialiosios klasės ir 1-8 klasių vadovai dalins savikontrolės testus mokiniams.

5-8 klasių mokiniams savikontrolės tyrimai ir toliau bus  atliekami kas 3-4 dienas pagal patvirtintą tvarkaraštį progimnazijos patalpose. Todėl mokiniai testuosis du kartus per savaitę, vieną kartą progimnazijoje, kitą kartą sekmadienį namuose, prieš grįžtant į ugdymą po savaitgalio.

Testai į namus savaitgaliams taip pat bus dalijami ir kaupinių metodu testuojamiems 1-4 klasių  bei specialiosios klasėsmokiniams . Be to, testai bus dalijami ir tiems mokiniams, kurių tėvai dar nėra pasirašę sutikimo testuoti vaikus ugdymo įstaigose. 

Gerbiami Tėveliai (Globėjai, Rūpintojai),

maloniai prašome bei viliamės, jog pasirūpinsite, kad Jūsų vaikai atliktų  savikontrolės testus sekmadienį, prieš grįžimą į ugdymo procesą bei apie gautą rezultatą pranešite klasių vadovams Tamo dienyno pagalba.