Garbingas dailės konkurso apdovanojimas

Konkursai Netradicinis ugdymas Pasiekimai

    Be galo malonu, kai apie mūsų progimnazijos mokinius sužino ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Dėkojame 8a klasės mokinei Julijai Šaburovai, kuri puikiai pasirengė V-ajam tarptautiniam Vlodzimiežo Pietžako dailės konkursui. Jame Julija buvo apdovanota Lenkijos Respublikos Prezidento žmonos Annos Komorovskos pagyrimo raštu ir atminimo dovana. Mokinę konkursui ruošė dailės mokytoja metodininkė Jurgita Krušinskaitė.