Garbingas dailės konkurso apdovanojimas

    Be galo malonu, kai apie mūsų progimnazijos mokinius sužino ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Dėkojame 8a klasės mokinei Julijai Šaburovai, kuri puikiai pasirengė V-ajam tarptautiniam Vlodzimiežo Pietžako dailės konkursui. Jame Julija buvo apdovanota Lenkijos Respublikos Prezidento žmonos Annos Komorovskos pagyrimo raštu ir atminimo dovana. Mokinę konkursui ruošė dailės mokytoja metodininkė Jurgita Krušinskaitė.