ATASKAITA

Naujienos

PARAMOS LĖŠŲ, PROGIMNAZIJOS TARYBOS PRITARIMU, PANAUDOJIMAS  2017 METŲ 2% GPM LĖŠŲ ATASKAITA

UŽ LAIKOTARPĮ 2017-01-01/2017-12-31:

ĮPLAUKĖ  9363,26 EUR

IŠLAIDOS 12 594,62 EUR

FONDO „PARAMA RYTŲ LENKAMS“ PARAMA

FONDO „PARAMA RYTŲ LENKAMS“ SKIRTA PARAMA: 16988,06 EUR.

ĮSIGYTA: EMA KLASĖ „ŠIUOLAIKINĖ MOKYKOSI APLINKA“, KOMPIUTERIS.

95 PIRMOKŲ TĖVAMS SKIRTA PARAMA: 112,30 EUR  KIEKVIENAM PIRMOKUI.

ŠVIETIMO MINISTERIJOS LĖŠOS REMONTAMS

SKIRTA 483462,84 EUR REMONTO DARBAMS ATLIKTI.

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS

33900 EUR PANAUDOTA MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ REIKMĖMS TENKINTI

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOS

58361 EUR PANAUDOTA PREKĖMS IR PASLAUGOMS

LĖŠOS SKIRTOS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI

9000 EUR  PANAUDOTA PREKĖMS IR PASLAUGOMS