Edukacja medialna i nauczanie zdalne

Naujienos

W edukacji zdalnej w czasie pandemii szczególnie istotne powinno być wyjaśnienie uczniom zjawisk i tematów związanych z bieżącą sytuacją. Pozwolą one krytycznie tłumaczyć zachodzące w nim procesy i zjawiska, ale też motywują do podejmowania działań w postawie odpowiedzialności za siebie i innych. Praca zdalna wymaga rozwijania kompetencji cyfrowych. Nie mniej istotna jest edukacja medialna, której celem jest wykształcenie określonych kompetencji pozwalających na świadome korzystanie z mediów. Internet stał się „morzem” informacji i aby w tym morzu nie utonąć, potrzebna jest umiejętność oceny tej informacji, jej pochodzenia i autentyczności. Uczniowie klas 7b, 8b i 8c naszego progimnazjum zostali zaproszeni do udziału w projekcie koordynowanym przez Narodową Agencję Edukacyjną (Nacionalinė švietimo agentūra) Erasmus+ KA2 „MEDIA LAB FOR BRIDGING CROSS BORDER GAPS“.
W czasie lekcji języka angielskiego oraz wychowawczej uczniowie obejrzeli 3 krótkie filmiki przygotowane przez uczestników projektu. Wszystkie dotyczyły tematu „fałszywych wiadomości” (‘fake news’). Zadaniem widzów była ocena każdy filmiku. Po obejrzeniu odbyła się krótka dyskusja na temat ustalenia autentyczności informacji. Wszyscy byli zgodni, że brakuje nam narzędzi do edukacji medialnej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami stworzonymi przez uczestników projektu. Więcej o projekcie: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=166
http://mokytojotv.blogspot.com/search?q=media+lab

Nadzieżda Rusiecka oraz Małgorzata Wasilewska