Edukacinė kelionė

Jonas Paulius II – didžiausias piligrimas Lietuvoje

    Sausio mėnesio pabaigoje mūsų  progimnazijos mokytojai lankėsi Lenkijoje, Międzyrzec Podlaski seniūnijoje. Kelionės tikslas buvo užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą, keistis gerąja patirtimi su Misių M. Konopnickos pagrindine mokykla ir Jelnicos J. I. Kraševskio gimnazija.

    Trijų dienų ekskursijos metu pedagogai apžiūrėjo nemažai šio regiono  turistų lankytinų objektų. Keliauninkai apsilankė Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vienuolyne ir Ikonų muziejuje.

   Šv. Grabarkos kalnas priminė  ekskursijos dalyviams Kryžių kalną Šiauliuose. Šioje vietoje piligrimai, prašydami Dievo malonės, irgi  aukoja kryžius.

    Lankydamiesi šventosiose vietose, pedagogai meldėsi už savo šeimas ir visą progimnazijos bendruomenę.

    Misių M. Konopnickos pagrindinėje mokykloje iš Vilniaus atvykusius svečius šiltai pasitiko direktorė – Elžbieta Siluch, mokytojai ir Międzyrzec Podlaski seniūnijos seniūnas – Krzysztof Adamowicz. Mūsų progimnazijos mokytojai noriai diskutavo su šeimininkais apie mokymosi procesą, apžiūrėjo kabinetus. Vėliau visi buvo pakviesti į ketvirtokų paruoštą vaidinimą ,,Coliukė“. Direktorė Janina Vysocka, tardama padėkos žodį, pakvietė šios mokyklos darbuotojus ir mokinius į Vilnių, kad šis susitikimas taptų glaudaus bendradarbiavimo pradžia.

   Jelnicos J. I. Kraševskio gimnazijoje vilniečiai buvo pakviesti į šimtadienį. Pedagogus sužavėjo mokinių sušoktas polonezas bei koncertas. Direktorė Janina Vysocka įteikė gimnazijos direktoriui Radoslavui Klekotui atminimo dovanėles – spalvingą Vilniaus krašto verbą ir Aušros Vartų šv. Mergelės paveikslą, pakvietė mokytojus ir mokinius apsilankyti Vilniuje.

   Paskutinę kelionės dieną darnus kolektyvas pasivaikščiojo po Międzyrzec Podlaski miestelį, apsilankė Žydų kapinėse, meldėsi bažnyčioje.

   Direktorė bei ekskursijoje dalyvavę pedagogai tikisi, kad pažintys, užmegztos kelionės metu, atneš efektyvių dalijimosi gerąja patirtimi rezultatų bendradarbiaujant su mūsų kaimynais.