Dzień tolerancji

Aktualia

       16 listopada w naszym progimnazjum w klasie 1b obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Ten wyraz pochodzący z łaciny ma szerokie znaczenie. W tym dniu pierwszoklasiści uczyli się być tolerancyjni: przyjaźnić się, okazywać uprzejmość, szacunek, zrozumienie i cierpliwość.
     Podczas zintegrowanej lekcji nauczycielki J. Staszewska, E. Skeberdienė, G. Vilkanecienė zapoznały uczniów z pojęciem tolerancji i zaproponowały po wykonaniu zadania wyłonić cechy tolerancyjnego zachowania. Ponieważ tegorocznym symbolem naszej tolerancji stały się kolorowe odciski dłoni, hasło było następujące: „Ręce budują, ręce tworzą”. Podczas lekcji uczyliśmy się za pomocą kolorowych rączek budować mosty przyjaźni.
      W tym dniu nauczycielki zachęcały uczniów, ażeby akceptowali innych takimi, jacy są. Celem zajęć było kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.

Podsumowując lekcję wyciągnęliśmy ważny wniosek – tolerancji nigdy nie jest za dużo!