DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU – NIEZAPOMNIANY POBYT

Aktualia Lato-2012

Laureaci i uczestnicy konkursów wiedzy o ,,EURO 2012’’ i Igrzyskach Olimpijskich 21 lipca uczestniczyli w ślubowaniu polskich olimpijczyków, udających się do Londynu.

Uczestnicy wyjazdu – to grupa uczniów z gimnazjum i progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.  

Szczególne wrażenia zostały z wizyty i zwiedzania gmachu Senatu RP oraz lekcji historii na Zamku Królewskim w Warszawie.

W Pułtusku uczniowie zwiedzili siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także Muzeum Sportu i Turystyki.