Devintosios pal. Jono Pauliaus II mirties metinės

Naujienos

      Prieš devynerius metus pasaulį sukrėtė liūdna žinia – Jonas Paulius II mirė. Laidotuvių dieną  maldininkai  neabejojo, kad populiariausias mūsų laikų popiežius  taps šventuoju. Jau 2011 metais Jonas Paulius II buvo paskelbtas Palaimintuoju, o šiandien visi tikintys nekantriai laukia didžiojo Evangelijos skelbėjo kanonizacijos.
     Minint devintąsias mūsų progimnazijos Globėjo mirties metines balandžio 2 dieną, 12.00 val., progimnazijos bendruomenė susibūrė prie Atminimo kambario ir sukalbėjo Jono Pauliaus vieną mėgstamiausių maldų "Viešpaties angelas". Direktorė Janina Vysocka pabrėžė, kad didelė garbė mokytis mokykloje, kuriai suteiktas garbingas Jono Pauliaus II vardas.


     Vakare, 21 val., Jono Pauliaus II progimnazijos ir gimnazijos mokytojai, mokiniai bei jų tėvai dalyvavo Šv. Mišiose Aušros Vartų koplyčioje. Artėjant palaimintojo popiežiaus kanonizacijai mūsų progimnazijos atstovai  atsivežė iš  Dievo Gailestingumo šventovės Lagievnikuose "Gailestingumo liepsnelę", kurią 2003 m. įžiebė popiežius. Šį išskirtinį simbolį progimnazijos direktorė Janina Vysocka perdavė garbingiems svečiams: Europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio žmonai Violetai Tomaševskai, Lietuvos Respublikos Seimo narei Vandai Kravčionok, Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkui ir Lietuvos Respublikos Seimo nariui  Michalui Mackevič, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz Szkolna“ pirmininkui ir Lietuvos Respublikos Seimo nariui Juzefui Kviatkovskiui, Lenkijos Respublikos ambasadoriui Lietuvoje Jaroslavui Čubinskiui, Kultūros viceministrui Edvardui Trusevič, Vilniaus Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Gracianai Jagiello, Vilniaus rajono merei Marijai Reksc, Šalčininkų rajono merui Zdislavui Palevič, Šalčininkų švietimo skyriaus vadovei Reginai Markevič, Lenkų kultūros namų direktoriui Artūrui Ludkovskiui, Edukologijos universiteto Lenkų filologijos ir didaktikos katedros vedėjai Irenai Masoit, Balstogės universiteto filialo Vilniuje atstovams, Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos direktoriui Adamui Blaškevič, darželio – mokyklos ,,Vilija“ direktorei Zofijai Matarevič, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų direktorei Elvyrai Lotc, Vilniaus lenkų teatro studijos vadovei Lilijai Kieizik, Vilniaus sporto klubo ,,Polonia“ vadovui Stefanui Kimso, lenkų žiniasklaidos Lietuvoje ir užsienyje atstovams.


      Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai pasidalijo  "Gailestingumo liepsnele". Šią ypatingą švieselę visi  saugos iki balandžio 27 dienos, kai Jonas Paulius II bus paskelbtas Šventuoju.