Detektywi przyrody

Aktualia

Pewnego jesiennego dnia dzieci z grupy zerowej „Krasnale” opuściły mury szkoły i stały się prawdziwymi detektywami…przyrody. Na początku wyszukiwały w najbliższym otoczeniu wszystkie przedmioty wykonane z drewna, rysowały wszystko, co kojarzy się z drzewem i drewnem.

Następnie mali detektywi otrzymali do wykonania przyrodnicze zadania. Wyszukiwali, rozpoznawali gatunki drzew po kształcie liści, owoców i zaznaczali je na specjalnych arkuszach. W czasie wykonywania zadań rozmawiali o rodzajach drzew (liściaste i iglaste), o kolorach, kształtach liści oraz różnicach między nimi.

„Krasnale” poznały też budowę drzewa, rozmawiały o jego znaczeniu dla człowieka, zwierząt i przyrody.

Niezależnie od wieku jesteśmy spragnieni rekreacji i zabawy. Jeżeli poprzez zabawę nauczymy się czegoś pożytecznego, odpoczniemy na świeżym powietrzu, to chętnie korzystamy z takich form organizacji czasu.

Irena Gintowt, Basia Świrbutowicz i „Krasnale”