DĖMESIO

Naujienos

VISUOTINIAI MOKINIŲ TĖVŲ IR KLASIŲ VADOVŲ SUSIRINKIMAI ĮVYKS SAUSIO 20 DIENĄ 18.00 VALANDĄ KLASIŲ VADOVŲ KABINETUOSE.

NUO 19.00 VALANDOS ĮVYKS INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI SU ĮVAIRIŲ DALYKŲ MOKYTOJAIS, SPECIALISTAIS IR ADMINISTRACIJA.