DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

Naujienos

VISUOTINIAI MOKINIŲ TĖVŲ IR KLASIŲ VADOVŲ SUSIRINKIMAI ĮVYKS SAUSIO 17 DIENĄ 18.00 VALANDĄ KLASIŲ VADOVŲ KABINETUOSE.

 NUO 19.00 VALANDOS ĮVYKS INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI SU ĮVAIRIŲ DALYKŲ MOKYTOJAIS, SPECIALISTAIS, ADMINISTRACIJA.