UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Aktualia

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

ODBĘDZIE SIĘ 2 WRZEŚNIA  2013 R.

O GODZ. 1000

NA PODWÓRKU SZKOLNYM!